Elállás-Csere

Termék cseréje

A hatályos jogszabályok alapján átvételtől számított 14 napon belül lehetőséget biztosítunk a termék cseréjére. Amennyiben így döntesz, értesítsd az ügyfélszolgálatot, majd a cserélni kívánt terméket sértetlen, eredeti állapotában juttasd vissza részünkre a gyári csomagolásában.

 • Sérült, hiányos terméket nem áll módunkban visszavenni!
 • Futárszolgálat igénybevétele esetén a felmerülő költségek a Vevőt terhelik.
 • A jogszabály értelmében csak magánvásárlók tudnak élni a cserével, cégek és nem természetes személyek igényeit nem tudjuk fogadni.

Elállás és visszatérítés

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az Ügyfelet (Felhasználó/ Vásárló) (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.
 • Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket)
 • Vállalkozás: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (jelen esetben az Kereskedő/Eladó).

AZ ELÁLLÁSI JOG

 • Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén – azaz interneten (távollevők között) megkötött szerződés esetén az Ügyfél/Fogyasztó egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és a az általa vásárolt termék visszaküldése esetén az eladótól kérheti az általa fizetett összeg (így a termék vételára és a – amennyiben azt ő fizette – a szállítási költség) visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.

AZ ELÁLLÁSI JOG RÉSZLETSZABÁLYAI, VISSZATÉRÍTÉS MENETE

 1. Az elállási jog: egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől, több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől, több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől számított 14 naptári napon belül gyakorolható. Az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem szükséges indokolnia az elállás okát.
 2. Az elállási jogát az Ügyfél/Fogyasztó a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele.
 3. Az Ügyfél/Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Eladó/kereskedő számára jelen esetben tökéletesen megfelelő, hogyha a Felhasználó/Vásárló e-mailben jelzi az elállásának szándékát, de természetesen postai úton is elküldheti számunkra. Az egyértelműség miatt a kapott számla sorszáma/rendelés sorszáma/Név, rendelés dátuma, amivel számunkra is beazonosítható a rendelés. A termék visszaküldése előtt kérjük várja meg a visszaigazolásunkat:
   • info@gardenlifeoutdoorliving.com
   • H-1036 Budapest, Bécsi út 77-79., Gardenlife bemutatóterem.
   • H-3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 50. szám alatti varrodánkban.
 4. A termék visszaküldése: amennyiben az Ügyfél/Fogyasztó jelezte az Eladó felé elállási szándékát és Eladótól a visszaigazolást megkapta, a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza kell küldenie a fenti címek egyikére. A visszaküldésre javasoljuk a futárszolgálatokat, mivel ott tapasztalataink alapján nincs csomagvesztés, nyomon követhető a csomag útvonala.
 5. Az Ügyfél/Fogyasztó által viselt költségek: a termék visszaküldésének költségét az Ügyfél/Fogyasztó viseli.
 6. Az Ügyfél/Fogyasztó felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (azaz a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságának megállapításához szükséges használatot) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet a Kereskedő/Eladó részére köteles megtéríteni.
 7. A Kereskedő/Eladó által viselt költségek: ha az Ügyfél/Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni az Ügyfél/Fogyasztó részére a termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben azt az Ügyfél fizette) az Ügyfél/Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten beleegyezett abba, hogy a Kereskedő más fizetési módot alkalmazzon. Ha azonban az Ügyfél/Fogyasztó a Kereskedő által ajánlott legkevésbé költséges fuvarozási módtól (posta/futárszolgálat/stb.) eltérő fuvarozási módon választott, a Kereskedő nem köteles megfizetni az ebből eredő többletköltséget (azaz a legkevésbé költséges és az Ügyfél által választott fuvarozási mód közötti különbözetet.) A Kereskedő mindaddig visszatarthatja az Ügyfélnek fizetendő összeget (termék vételára +szállítási költség), amíg a terméket az Ügyfél vissza nem küldte/szolgáltatta vagy annak elküldését kétséget kizáróan nem igazolta.

Bármilyen rendeléssel kapcsolatos kérdés esetén keressen minket a “Kapcsolat” fül alatt megadott e-mail címen.